top of page

NNOIG

Norsk nevroonkologisk interessegruppe (NNOIG) har eksistert i mange år. Gruppen har imidlertid vært løselig organisert og aktivitetsnivået har vært variabelt. Først fra 2013 har man årlig – med to unntak - deltatt på Onkologisk Forum med eget faggruppemøte. I 2021 ble det gjort sonderinger for å lodde interessen for en formalisering av NNOIG.

 

Norske nevroonkologer var entydige i sitt svar og formaliseringsprosessen ble startet. Dette kulminerte med at man 11.05.22 opprettet og konstituerte et styre for NNOIG. Styret består av nevroonkologer fra alle norske helseregioner og så vel store som små sykehus er representerte. På sikt vil man vurdere å invitere inn representanter for andre medisinske spesialiteter som for eksempel nevrokirurger, nevrologer, nevroradiologer og nevropatologer, og andre profesjoner, i NNOIG. Styresammensetning og statutter finnes under «Om NNOIG». Man har mål om å avholde fire årlige styremøter, samt arrangere faglig åpent møte på våren og på høsten – sistnevnte som del av Onkologisk Forum. Årsmøte avholdes også i forbindelse med Onkologisk Forum.

bottom of page