top of page
molekyler Bio

Onkologisk forum - nevroonkologisk fagmøte 2023

 

Onkologisk Forum ble avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel 16.-17. november 2023 (www.onkologiskforum.org). 

 

Nevroonkologisk faggruppemøte ble avholdt samme sted 16. november 2023 kl. 13.30-17.30. Tilstede var representanter fra ulike profesjoner som jobber innen det nevroonkologiske fagfeltet og Hjernesvulstforeningen. Programmet inkluderte presentasjon av åpne kliniske studier i Norge, resultater fra første års registrering i Kvalitetsregisteret for hjerne- og ryggmargssvulster i regi av Kreftregisteret, kirurgiske metoder ved gliomer, og rehabilitering. 

 

Vårmøte 2023

 

Nevroonkologisk vårmøte i regi av NNOIG 20.04.23

Norsk nevroonkologisk interessegruppe (NNOIG) inviterte det norske nevroonkologiske fagmiljøet, representanter fra Hjernesvulstforeningen, representanter fra Norwegian Brain Tumor Consortium (NBTC) og andre interesserte fagpersoner til Nevroonkologisk vårmøte 2023 i Oslo. 

Målgruppen var alle som jobber med nevroonkologi, både innen onkologi, nevrologi, nevrokirurgi, patologi, radiologi og medisinsk fysikk. I tillegg til det faglige programmet håpet vi at møtet skulle bidra som en arena for å treffe kollegaer på tvers av profesjoner og sykehus.

Tid: Torsdag 20. april 2023 kl. 10.00-16.30

Sted: Auditoriet i Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

Det faglige innholdet inkluderte nytt fra NBTC, protonterapi ved kreft i sentralnervesystemet, bruk av MR og PET i nevroonkologi, nevropatologi med klassifikasjon og aktuelle molekylære analyser, samt helsekrav for førerkort ved neoplasmer i sentralnervesystemet. Vi har planlegger for at nevroonkologisk vårmøte skal bli en årlig begivenhet - neste års møte vil avholdes i Bergen. 

bottom of page