top of page
Høstløvverk

Onkologisk Forum 2024

Onkologisk Forum vil bli avholdt i Bergen 21.-22. november 2024. Nærmere informasjon på www.onkologiskforum.org.

Nevroonkologisk faggruppemøte vil i den forbindelse bli avholdt samme sted torsdag 21. november 2024 kl. 13.30-17.30.

Program for nevroonkologisk faggruppemøte og informasjon om påmelding kommer etter hvert. 

Torsdag 21. november 2024

Møterom: TBC

 


15.40-17.10    NEVROKIRURGI OG REHABILITERING
Møteleder: Henriette Magelsen, Oslo Universitetssykehus

Påmelding til nevro-onkologisk fagmøte gjøres i samme skjema som påmelding til selve Onkologisk forum. Det skal være mulig å delta på nevro-onkologisk fagdag (fysisk eller digitalt) uten å delta på Onkologisk forum. Ta kontakt dersom det er aktuelt for deg: pebra@ous-hf.no og line.bjorland@sus.no

bottom of page