top of page
molekyler Bio

Onkologisk Forum 2023

Onkologisk Forum vil bli avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel 16.-17. november 2023. Nærmere informasjon på www.onkologiskforum.org.

Nevroonkologisk faggruppemøte vil i den forbindelse bli avholdt samme sted 16. november 2023 kl. 13.30-17.30.

Foreløpig program for nevroonkologisk faggruppemøte (endringer kan komme)

Torsdag 16. november 2023

Møterom: TBC

13:30 - 13:40  Velkommen

13.40-14.25     PRESENTASJON AV PÅGÅENDE KLINISKE INTERVENSJONSSTUDIER

Møteleder:  Liv Cathrine Heggebø, Oslo Universitetssykehus

DEN-STEM - Einar Vik-Mo, Oslo Universitetssykehus
ISM-GBM - Einar Vik-Mo, Oslo Universitetssykehus
Impress-losartan - Hanne Blakstad, Oslo Universitetssykehus
Kirurgi med marginer - TBC
Vigas 2 - Line S Bjorland, Stavanger Universitetssjukehus
PRO-GLIO - Liv Cathrine Heggebø, Oslo Universitetssykehus
Impress-Norway - Pitt Niehusmann, Oslo Universitetssykehus
MK3475-158 - Tormod Guren, Oslo Universitetssykehus
Teranostikk PSMA - Tora Skeidsvoll Solheim, St. Olavs Hospital og Live Eikenes, NTNU
Barneprotokoller - Henriette Magelssen, Oslo Universitetssykehus
FDOPA/SRS - Nina Obad, Haukeland Universitetssjukehus

14.25-14.40     Pause

14.40 - 15.25  KVALITETSREGISTER FOR HJERNESVULSTER

Møteleder: Line S Bjorland, Stavanger Universitetssjukehus


Resultater fra første års registrering Cassie Trewin-Nybråten, Kreftregisteret


Formål, utfordringer ved registrering, hva skal inkluderes og veien videre
Petter Brandal, Hjernesvulstkonsortiet og Liv Marit Dørum, Kreftregisteret


Kreftregisterets kvalitetsregistre – formål og struktur Ine Marie Larsson, Kreftregisteret


15.25-15.40    Pause

15.40-17.10    NEVROKIRURGI OG REHABILITERING
Møteleder: Henriette Magelsen, Oslo Universitetssykehus

15.40-16.20 

Supramarginal reseksjon og våken kirurgi  TBC
Intraoperativ billedveiledning  Terje Sundstrøm, Haukeland Universitetssjukehus


16.20-16.40  Pause


16.40-17.10   

Rehabilitering for nevroonkologiske pasienter  Ida Maria Henriksen Borgen, Oslo Universitetssykehus

17.10  -  Avslutning

Påmelding til nevro-onkologisk fagmøte gjøres i samme skjema som påmelding til selve Onkologisk forum. Det skal være mulig å delta på nevro-onkologisk fagdag (fysisk eller digitalt) uten å delta på Onkologisk forum. Ta kontakt dersom det er aktuelt for deg: pebra@ous-hf.no og line.bjorland@sus.no

bottom of page