top of page
street Protest

Nyheter

Retningslinjer

 

Her finner du diverse informasjon og nyheter fra NNOIG og andre relevante hendelser. 

Nasjonale anbefalinger om toleransedoser ved strålebehandling av CNS

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ved KVIST (kvalitetssikring i stråleterapi) har nå publisert dokumentet "Toleransedoser og anbefalte dosegrenser til risikoorganer ved strålebehandling av sentralnervesystemet (CNS)". Lenke til dokumentet finnes under Retningslinjer (nasjonale retningslinjer) eller det kan åpnes direkte her (publisert 15.12.2023). 

Nevroonkologisk vårmøte i regi av NNOIG april 2024

Torsdag 18. april 2024 i Bergen arrangeres nevroonkologisk vårmøte i regi av NNOIG. Nærmere praktisk informasjon og program kommer. 

Målet med vårmøtet er å samle det nevroonkologiske fagmiljøet, på tvers av fagområder som onkologi, nevrologi, nevrokirurgi og nevroloradiologi - på tvers av helseregionene. Vi vil invitere fagfolk fra hele landet til et heldagsmøte med presentasjon og drøfting av aktuelle nevroonkologiske tema. 

Sett av datoen - håper vi ses!  

 
Protonterapisentre

I Oslo og Bergen er planlagt åpnet henholdsvis i 2024 og 2025. NNOIG har ønske om å bidra med intervensjonsstudier for flere nevroonkologiske pasientgrupper.

Pasientinformasjon

NNOIG deltar i utarbeidelsen av enhetlig nasjonal pasientinformasjon om utredning og behandling av hjernesvulst.

 

Onkologisk Forum 2023

I forbindelse med Onkologisk Forum 2023 på Scandic Gardermoen Airport arrangerer NNOIG egen faggruppesesjon. Sett av torsdag 16.11.23 klokken 13.30-17.30 for et spennende nevroonkologisk fagprogram! Påmelding til fagdagen gjøres sammen med påmelding til Onkologisk Forum (https://www.onkologiskforum.org/ ). Ta kontakt med NNOIG dersom du ønsker å delta på nevro-onkologisk fagdag (fysisk eller digitalt) uten å delta på Onkologisk forum: pebra@ous-hf.no og line.bjorland@sus.no

Oppdaterte nasjonal faglige retningslinjer

for hjernesvulster ble publisert av helsedirektoratet august 2023. Handlingsprogram for hjernesvulster generelt, diffuse gliomer (hos voksne), hypofyseadenomer og meningeomer er oppdatert og finnes på www.helsedirektoratet.no. Lenker til handlingsprogrammene finner du også på www.nnoig.no under Retningslinjer (nasjonale).

Nevroonkologisk vårmøte i regi av NNOIG torsdag 20.04.23

Torsdag 20. april 2023 ble Nevroonkologisk Vårmøte i regi av NNOIG avholdt for første gang. Tilstede i møterommet på Radiumhospitalet, eller ved digital direkte overføring, var nær 100 fagpersoner fra hele landet samlet. Et bredt tverrsnitt av ulike profesjoner innen det nevroonkologiske fagfeltet var representert, det samme var Kreftregisteret og Hjernesvulstforeningen. Det faglige innholdet var variert og omhandlet blant annet presentasjon av arbeidet til Hjernesvulstkonsortiet NBTC, protonterapi, nevroradiologi, og patologi.

Vi ser fram til å invitere det nevroonkologiske fagmiljøet til Vårmøte 2024 i Bergen.

NNOIG_vaarmote_RB_vaarmote_nettside3.jpg
NNOIG-vaarmoete-RB_vaarmote_nettside2.jpg
NNOIG-vaarmote-PB_vaarmote_nettside1.jpg

Nasjonal behandlingstjeneste i gammakniv

Haukeland Universitetssjukehus har nasjonal funksjon for behandling med strålekniv (gammakniv) og behandlingen gis ved nevrokirurgisk avdelinge. Pasienter fra hele landet henvises hit når denne behandlingen er indisert. Bildene under er tatt ved denne avdelingen.

HUS_gammakniv2.jpg
HUS_gammakniv.jpg

Strålebehandling

Strålebehandling for pasienter med hjernesvulst gis ved stråleterapiavdelingene ved ulike sykehus over hele landet. Blant annet her ved Radiumhospitalet ved Oslo Universitetssykehus OUS (bilde under venstre) og Stavanger Universitetssjukehus (under høyre, illustrasjonsfoto).

 

 

Brandal-Gruppe0-1.jpg
SUS_RT2.jpg

Multidisiplinære team (MDT)

Multidisiplinære team (MDT) består av representanter fra ulike faggrupper som er involvert i utredning og behandling av pasienter med hjernesvulst. MDT er sentrale i beslutningsprosessene ved behandling av pasienter med hjernesvulst. Som her ved Haukeland Universitetssjukehus.

HUS_MDT.jpg
bottom of page