top of page
Poppy Field

Vårmøte 2024

Retningslinjer

Nevroonkologisk vårmøte 2024 går av stabelen i Bergen torsdag 18. april 2024

NNOIG inviterer alle fagpersoner innen det nevroonkologiske fagfeltet til heldagsmøte med faglig påfyll.

Det vil bli mulighet for digitalt deltakelse.

Program • torsdag 18. april 2024  -  Klokken 10.00 - 16.30

Sted: Storstuen, Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus

Introduksjon

10:00  Velkommen til årets vårmøte - Petter Brandal, leder av NNOIG

Protonterapi - møteleder: Tor-Christian Aase Johannessen, HUS

10:15 - Pasientseleksjon til protonterapi - Henriette Magelssen

10:35 - Muligheter for kliniske studier og NNOIG sitt arbeid med KlinBeForsk - Petter Brandal

10:55 - Pre-klinisk og translasjonell protonforskning - Olav Mella

15:45 - Etablering av behandlingsprosedyrer med protoner i CNS - Maren Ugland

11:35 - 11:50  -  PAUSE

11:50 - 12:50  -  Presentasjon av pågående kliniske studier - møteleder: Liv Cathrine Heggebø, OUS

13:00 - 13:45  -  LUNSJ I BIKUBEN

Pasienten i fokus - møteleder: Petter Brandal, OUS

13:45 - Presentasjon av hjernesvulstregisteret - Petter Brandal

14:05 - Oppfølgingsdata for hjernesvulstpasienter i Helse Vest og Helse Sør-Øst - Jorunn Brekke

14:25 - Tverrfaglig oppfølging av hjernesvulstpasienter - Brith Henjum og Jorunn Svendsen

14:45 - Oppdatering om førerkort - Jorunn Brekke og Anette Storstein

15:05 - 15:15  -  PAUSE

Behandling og responsevaluering - møteleder: Jorunn Brekke, HUS

15:15 - Stråleknivbehandling av gliomer - Øystein Vesterli Tveiten

15:35 - Reviderte RANO 2.0 kriterier - Gry Behzadi

15:55 - Kommende behandlingsmuligheter - Tor-Christian Aase Johannessen

16:15 - Oppsummering og avslutning

bottom of page