top of page
molekyler Bio

Kommende aktiviteter

Retningslinjer

Styremøter NNOIG

 • Torsdag 15. februar 2024 kl. 10-14 (digitalt)

 • Onsdag 17. april 2024 kl. 13-19 (kombinert fysisk (Bergen) og digitalt)

 • Onsdag 18. september kl. 10-14 (digitalt) 

 • Onsdag 20. november kl. 13-19 (kombinert fysisk (Bergen) og digitalt)

Fagmøter

 • Stråleterapi workshop 17. april 2024 kl. 11-13 (Bergen) 

 • Nevroonkologisk Vårmøte 2024

  • Torsdag 18. april 2024 (Bergen) - heldagsmøte (nærmere informasjon kommer) 

 • Norsk Stråleterapimøte 2024 - dato uavklart 

 • Nevroonkologisk faggruppemøte, Onkologisk Forum 2024

  • Torsdag 21. november 2024 (Bergen, nærmere informasjon kommer) 

Internasjonale kongresser

 • ESTRO 2024, 3.-7. mai 2024 (Glasgow, UK)

 • ASCO Annual Meeting 2024, 31.mai - 4. juni 2024 (Chicago, USA)

 • ESMO Congress 2024, 13.-17. september 2024 (Barcelona, Spania)

 • EANO Meeting 2024, 17.-20. oktober 2024 (Glasgow, UK)

 • SNO Annual Meeting 2024, 22.-26. november 2024 (Houston, Texas, US)

Internasjonale kurs og utdanning

EANO

Digitalt utdanningsprogram innen nevroonkologi med syv helgesamlinger fordelt over to år

ESTRO

SNO

bottom of page