top of page
Brain Scans_edited.jpg

Retningslinjer

Retningslinjer

Her finner du nasjonale og et utvalg internasjonale retningslinjer som kan være aktuelle ved utredning, behandling og oppfølging av pasienter med hjernesvulst.

Oversikten oppdateres fire ganger årlig, og eventuelle oppdateringer eller nye retningslinjer som publiseres i mellomtiden kan finnes på de ulike organisasjonenes nettsider.

bottom of page