top of page

Studier

Her finnes oversikt over nevroonkologiske intervensjonsstudier i Norge. Studiene er delt inn etter status; om de er pågående og aktivt inkluderer pasienter, om de er i oppfølgingsfase og ikke lenger inkluderer pasienter eller er avsluttet, eller om de er planlagte.

Pågående studier, åpne for inklusjon

Tabell 1. Terapeutiske intervensjonsstudier som er avsluttet eller i oppfølging

* Inkluderte mange ulike neoplastiske entiteter og var basert på molekylærbiologisk karakteristikum

Tabell 2. Terapeutiske intervensjonsstudier som aktivt inkluderer pasienter

* IDH-muterte oligodendrogliomer og astrocytomer grad 2 og 3

** Inkluderer mange ulike neoplastiske entiteter og er basert på molekylærbiologisk karakteristikum

Tabell 3. Planlagte terapeutiske intervensjonsstudier

Tabell 4. Diagnostisk intervensjonsstudie som aktivt inkluderer pasienter

Tabell 5. Planlagt teranostisk intervensjonsstudie

bottom of page