top of page

Studier

Her finnes oversikt over nevroonkologiske intervensjonsstudier i Norge. Studiene er delt inn etter status; om de er pågående og aktivt inkluderer pasienter, om de er i oppfølgingsfase og ikke lenger inkluderer pasienter eller er avsluttet, eller om de er planlagte.

Pågående studier, åpne for inklusjon

Tabell 1. Terapeutiske intervensjonsstudier som er avsluttet eller i oppfølging

* Inkluderte mange ulike neoplastiske entiteter og var basert på molekylærbiologisk karakteristikum

Tabell 2. Terapeutiske intervensjonsstudier som aktivt inkluderer pasienter

* IDH-muterte oligodendrogliomer og astrocytomer grad 2 og 3

** Inkluderer mange ulike neoplastiske entiteter og er basert på molekylærbiologisk karakteristikum

Tabell 3. Planlagte terapeutiske intervensjonsstudier

Tabell 4. Diagnostisk intervensjonsstudie som aktivt inkluderer pasienter

bottom of page